Kontakt

E-post

Du når oss enklest via e-post.
(Bytt ut .at. med @)

Postadresse

Trondheim Aikidoklubb
co/Sverre G. Johnsen
Kirkegt. 25
7014 TRONDHEIM

Telefon

Du kan ringe Sverre på mobil 922 15 644.