Om klubben‎ > ‎

Priser

Voksen/
ungdom 
Medlemskontingent kr 300
per år
 Treningsavgift    kr 315
per mnd.
  Langtids-Gjester kr 415 per mnd.
  Korttidsgjest/besøk
gratis
 
  NTNUI Aikido-medlem  
gratis / kr 100
 per mnd.
       
Barn Medlemskontingent kr 200  per år
  Treningsavgift
6-9år
10-14år

gratis
kr 175


per mnd. 
*Vi tilbyr rabatterte priser til studenter, medlemmer med nedsatt betalingsevne (f.eks. arbeidsledige, uføretrygdede, asylsøkere, etc.), samt søsken i samme husholdning.
**Man er ungdom fra og med januar det året man fyller 14 år.
***Alle fakturaer tilkommer et administrasjonsgebyr på kr 5.
****Purregebyr er kr 50.