Om klubben‎ > ‎

Priser

Voksen/
ungdom 
Medlemskontingent kr 300
per år
 Treningsavgift    kr 280per mnd.
  Langtids-Gjester kr 380 per mnd.
  Korttidsgjest/besøk
gratis
 
  NTNUI Aikido-medlem  
gratis / kr 100
 per mnd.
       
Barn Foresattmedlemskap (kontingent)
kr 300
per år per familie
  Treningsavgift
6-9år
10-14år

gratis
kr 175


per mnd. 
*Vi tilbyr rabatterte priser til studenter, medlemmer med nedsatt betalingsevne (f.eks. arbeidsledige, uføretrygdede, asylsøkere, etc.), samt søsken i samme husholdning.
**Man er ungdom fra og med januar det året man fyller 14 år.
***Alle fakturaer tilkommer et administrasjonsgebyr på kr 5.
****Purregebyr er kr 50.

Eksempel:

Kari er 13 år og fyller 14 i april neste år. Hun melder seg inn i aikidoklubben i begynnelsen av september og blir med på barne/ungdomspartiet.
SIden hun regnes som barn, må også Karis mor eller far (eller annen foresatt) tegne medlemskap i klubben (foresattmedlemskap). Etter innmelding vil det sendes ut to fakturaer, kr 300 for foresattmedlemskapet, og kr 175 for Karis treningsavgift for september. Deretter faktureres kr 175 per mnd resten av året.

Fra og med det året Kari fyller 14 år, kan hun delta på voksen/ungdoms-treningene i tillegg til barne/ungdomstreningene. Hun regnes som voksen i faktureringssystemet, og Karis foresatte kan melde seg ut av klubben igjen (med en mnds. varsel). Karis treningsavgift faktureres månedlig med kr 280. I april tilkommer Karis medlemskontingent (kr 300) og totalfakturaen blir på kr 580. Dersom Karis foresatte ikke har meldt seg ut, vil også denne motta faktura på kr 300 i april.

Dersom Kari har en yngre bror, Ola som er 10 år, og som også fikk lyst til å begynne med aikido, i oktober, må foresattmedlemskapet beholdes til det året også Ola fyller 14 år. I perioden der både Kari og Ola deltar på barne/ungdomspartiet, betaler familien kun ett foresattmedlemskap.