Om klubben‎ > ‎

Personvern

Medlemmenes personvern skal sikres, og den enkelte skal ha kontroll med behandlingen av egne personopplysninger. Normene omfatter enhver bruk av personopplysninger som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Instruktører, tillitsvalgte og andre i klubbens støtteapparat er underlagt taushetsplikt.

Comments