Om klubben‎ > ‎

Gradering

I aikido arrangeres det ikke konkurranser, men for å markere personlig utvikling for utøveren, arrangeres det gradering. Gradering er en markering av at aikidoutøveren har nådd et visst nivå, og Norges Aikidoforbund har definert hva som er teknisk pensum for hver grad. Pensum er lagt ved nedenfor. I tillegg til teknisk ferdighet og kjennskap til teknikker, bedømmes flere andre kvaliteter (se kriterier i vedlagt fil nederst på siden). Norges Aikidoforbund har også definert krav til minste tid og minimum antall treningsøkter mellom hvert graderingsnivå.

Graderingen er en feiring av at utøveren har utviklet seg, men i motsetning til mange andre kamsporter benytter vi ikke beltefarger for å skille mellom gradene. I aikido har alle på kyu-nivå hvitt belte og alle på dan-nivå svart.
Kyu-gradene telles baklengs fra 6. kyu, som er den første graderingen og markerer slutten på nybegynner-stadiet, ned til 1. kyu, som er den siste hvitbelte-graden. I Norges Aikidoforbund får man de karakteristiske, vide buksene (Hakama), ved 3. kyu. Svartbelte-gradene starter på 1. dan og teller oppover.

Trondheim Aikidoklubb følger graderingsregler gjeldende for Norges AIkidoforbund.
Graderingen må på forhånd avtales med hovedinstruktør.

Graderingsavgift

Graderingsavgift som fastsatt av Norges Aikidoforbund må være innbetalt forut for graderingen.
Gradering kan nektes dersom kvittering for betaling ikke kan forevises.
Videre må kvittering for betalt medlemsavgift framvises (stempel i medlemsbok).
Ved gradering utenfor Trondheim, skal graderingsavgiften betales til arrangørklubben.
Ved gradering i Trondheim, må graderingen forhåndsbestilles gjennom klubbens nettbutikk (logg inn via Din Side). Faktura vil da sendes ut automatisk.

Mon-gradering (Barn)

Pensum for barnegraderinger finnes her.

Kyu-gradering (lavere grader)

Før gradering skal graderingsskjema være fylt ut, signert av hovedinstruktør og levert til graderingskomiteen.
Pensum og krav til antall dager med trening finnes her.

Dan-gradering (svart belte)

Norges Aikidoforbund er tilknyttet Aikikai Foundation (Aikido World Headquarters) i Tokyo, Japan, og kan gi dan-graderinger (svart belte) på vegne av denne.
Dangraderinger foretas normalt på treningssamlinger i regi av Norges Aikidoforbund (sommerleir). I forkant av dangradering, må kandidaten ha fyllt ut skjemaer som angitt av Norges Aikidoforbund.

Ċ
Sverre Gullikstad Johnsen,
1. nov. 2010, 14:20