Om klubben

Klubbens Historie

Trondheim Aikidoklubb ble formelt stiftet den 27. september 2005, og første trening i klubbens historie ble avholdt den 10. oktober.
Grunnlegger og initiativtaker var Sverre G. Johnsen som hadde trent i NTNUI aikido siden høsten 1997.
Fram til 31. juli 2013 holdt klubben til i Trondheim Budosenters lokaler i Mellom-ila 34.
2. august 2013 ble første trening avholdt i klubbens egne lokaler i Innherredsveien 19.

Helgen 1.-3. oktober 2010 arrangerte klubben, for å markere sitt 5-årsjubileum, en treningshelg med Philippe Orban, 6. dan aikikai. Treningssamlingen ble avholdt i NTNUI aikidos lokaler i Idrettsbygget på Dragvoll.

Organisasjon

Trondheim Aikidoklubb er organisert som en ideell foreing og skal være en idrettsklubb for aikidointeresserte i Trondheim og omegn og jobber for å fremme interessen for og tilgjengeligheten til aikido.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Trondheim Aikidoklubb er medlem av Norges Aikidoforbund samt NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets.
Klubben er organisert under FleridrettseksjonenNorges Kampsportforbund.

Klubben drives på ideell basis av et styre bestående av styreleder, nestleder/kasserer og ett styremedlem. Styret har ansvar for det administrative/organisatoriske i Trondheim Aikidoklubb.
Teknisk ansvarlig har ansvar for det rent aikidofaglige.
Verken styret, instruktører eller andre får lønn (i form av penger) for sin innsats i klubben.

Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
Trondheim Aikidoklubbs vedtekter finnes under dokumenter. Her finnes også klubbens organisasjonsplan og referater fra årsmøter.
Norges idrettsforbunds lover finnes her.

Betalingsinformasjon

Ved innbetalinger til Trondheim Aikidoklubb benytt følgende informasjon.
Vær nøye med å merke innbetalingen med hva det gjelder.

Trondheim Aikidoklubb
co/Sverre G. Johnsen
Kirkegt. 25
7014 TRONDHEIM
kto.nr. 9235.21.53860

Nøkkelinformasjon fra Enhetsregisteret

Informasjon fra Brønnøysundregistrene om Trondheim Aikidoklubb.