Om Aikido

Hva er Aikido?

Aikido er kort fortalt en relativt nyutviklet japansk kampkunst med røtter langt tilbake i japansk selvforsvarstrening. Det finnes utallige bøker og side opp og side ned på internett, som forsøker å sette ord på hva aikido er, men aikido er først og fremst en ren og skjær individuell opplevelse. Aikido skiller seg fra mange andre kampsporter/selvforsvarssystemer ved at man prøver å være så ikke-voldelig som overhodet mulig. Man skal ikke bare beskytte seg selv, familien sin, keiseren, nasjonen eller noe enda større, men man skal også beskytte angriperen, motstanderen, eller treningspartneren som vi foretrekker å kalle det.

Man sier ofte at slag og spark ikke inngår i aikido, og at man skal vende treningspartnerens egen kraft mot han, slik at en liten, lett og svak person kan forsvare seg mot en stor, tung og sterk person.

Aikido er uten tvil vanskelig. Å mestre aikido innebærer at man mestrer øvelser som faller svært unaturlig for både psyke og fysikk, og for mange tar det helt liv å komme opp på et høyt mestringsnivå. Øvelsene det her er snakk om er slikt som avspenningsøvelser, avslappingsøvelser og muskelkontroll, fallteknikk og balanse, og samspillet med en eller flere treningspartnere (som i dans).

Oppvisning på Trondheim Torg - 2008